65 år med sundhed og læring i praksis


Omgivet af marker står den nybyggede Struer Husholdningsskole. Til indvielsen fremhævede formand Stephan Agger det slidsomme arbejde, som var gået forud for denne dag. 10 år havde det taget fra ide til realitet. Set i bagspejlet har det uden tvivl været besværet værd: Gennem 65 år har skolen uddannet generationer af unge og voksne. Det vil vi selvfølgelig fejre den 3. november 2020.

En særlig kombination

De første elever indtog skolen D. 3. november 1955 siden har skolen skiftet både navn og profil et par gange: Fra Husholdningsskole til StruerSkolen, og nu Fri Fag- og Højskole.

Skolen er i dag en kombinationsskole – og den eneste af sin slags i landet; En Fri Fagskole og en Højskole.

”Tidligere valgte de unge sig direkte ind på den uddannelsesgren som de skulle i gang med, men nu bruger de den første tid til at prøve forskellige uddannelser, så de er mere sikre, når de endelig skal i gang med at vælge.” Citatet er fra 1991, om et samarbejde mellem skoler, heri blandt StruerSkolen.

Ideen er god, så god at Struer Fri Fagskole nu selv udbyder hele 5 praktiske erhvervsfag, som kan hjælpe med at afklare eleverne og forberede dem på fremtiden.
Skolens styrke er at tage hånd om den enkelte elev og klargøre dem til videre uddannelse og job gennem en helhedsorienteret indsats.

På Struer Højskole handler det om livsstil og hvordan man finder et liv i balance. Som højskole er Struer Højskole en meget ung skole. Ikke desto mindre står skolen på et fundament af højskoletraditioner, hvor livsstil og velvære er i fokus.
Højskolens unge alder betyder imidlertid også, at der i en lind strøm vokser nye ideer frem, som fanger tidens tendenser og udfordringer indenfor livsstil. Det kommer særligt til udtryk i det kommende år, hvor Struer Højskole lancerer en stribe af nye kurser med fokus på livsstilsområder som single, senior og mænd, samt madtendenser i form af vegetarisme og surdej.

Viljen og lysten til udvikling har altid været en del af Struer Fri Fag- og Højskoles DNA. Men samtidig har der også altid været kontinuitet i værdierne som skolen er drevet efter. Udviklingen har hvilet på eksisterende værdier og kompetencer, og måske derfor er det gået så godt.

Gamle værdier i ny indpakning

Til efterårsmødet i 1956 taler foredragsholderen om vigtigheden af det vesteuropæiske samarbejde og om at værdsætte vores politiske klogskab og modenhed, set i forhold til USA. Temaet er muligvis mere aktuelt end nogensinde, og selvom dannelsen ikke nødvendigvis var en forudsætning for at kunne drive en husholdning fandt man den vigtig på Struer Husholdningsskole.

Igennem hele sit virke har dannelse været et kerneomdrejningspunkt for skolen. Både gennem indslag som fx litteraturfag og højskoleforedrag på husholdningsskolen, men også gennem kostskoledelen.
” Man må naturligvis lære at tilpasse sig for at kammeratskabet skal blive godt.” siger frk. Storm fra København i 1956,”Det er godt at lære at tage hensyn til andre”.
Sådan er det fortsat i dag. Selvom de fleste har eneværelser på både Fag- og Højskole, er det at dele sin hverdag med mange andre mennesker en udfordring hvor man lærer meget om både sig selv og andre mennesker. Fællesskabet er på den måde også en kerneværdi der går igen.

Bæredygtighed som rettesnor

I årsskriftet fra 1962 får vi en reportage fra New York:  Det bemærkes at supermarkeder frister til overforbrug. Allerede dengang var bæredygtighed, selvom det hed noget andet, et vigtigt emne.
Det blev desuden bemærket at den nye opfindelse; burgere måske var årsagen til den stigende overvægt blandt de unge amerikanere. Allerede dengang.
Forstanderinde frøken Madsen ligger i 1956 flere gange vægt på at forvaltningen af råvarerne har stor betydning for husholdningens økonomi. At viden er vejen til på bedste vis at udnytte de rigtige råvarer til de rigtige produkter og på den måde få mest ud af både varer og penge, samtidig med at opnå en god og sund kost.
Her i 2020 har vi netop haft en åbnen foredragsaften på højskolen med Selina Juul, foregangskvinde for stop madspild. Tiderne skifter men bevidstheden om værdien i at få det bedste ud af tingene holder stadig.

Struer Fri Fag- og Højskole arbejder desuden aktivt med bæredygtighed og ikke kun de oplagte områder som fx madspild og at spare på vandet. På Struer Fri Fag- og Højskole kan man også tale om bæredygtighed i forhold til mennesker.

Sundhed er et vidt begreb

En stor del af de elever og kursister der kommer på Struer Fri Fag- og Højskole, har det til fælles, at de kommer med et håb og en forventning om, at opholdet kan hjælpe dem videre til at nå de mål og den fremtid, som de ønsker sig. Fælles for skolerne er også, at der arbejdes med en helhedsorienteret tilgang til de ambitioner og mål, som elever og kursister kommer med.

På Struer Fri Fag- og Højskole er sundhed et meget bredt begreb; nemlig helhedsorienteret. På højskolen arbejdes der naturligvis med den klassiske sundhed; kost og motion. Men kost og motion er ikke alt, og allerede før højskolen blev højskole, var der fokus på at livsstilsproblemer ”… handler om det hele menneske og at vægten som regel kun er en lille del af et større mere kompleks problem.” Birgitte Hansen tid. Afdel. Leder på StruerSkolens Livsstilslinje.

Både på fag- og højskole handler sundhed om det hele menneske; om kost og motion, men også om velvære, ro og udvikling. På samme måde som det er sundt at vide at gulerod er hverdag og chokolade er weekend, er det er sundt at være i balance og både kunne udfordre sig selv og kende sine grænser.

Sundhed er også særligt i fokus når skolen fejrer jubilæet d. 3. november. Vi har en særlig besværlig gæst på besøg, så det bliver hverken til folkekøkken eller åbne arrangementer grundet omstændighederne her i 2020.

Fejres det skal vi dog, og jubilæet markeres internt med hver sin kage på henholdsvis fag- og højskole.
Og så ser vi frem til at vi i 2025 kan fejre 70 års jubilæum sammen med hele Struer by.