Vær forberedt på næste skridt

Formålet med vejledning er at forberede eleverne på deres næste skridt, sådan at de kan foretage et afklaret, kvalificeret og realistisk valg af videre forløb og uddannelse.

Et ophold på Struer Fri Fagskole kan indgå som en del af en STU-plan. Både STU og EGU tager udgangspunkt i en af vores erhvervsrettede linjer. Forløbet planlægges individuelt efter ønsker og aftaler. 

deadlines

Vi arbejder med tilmeldingsfristen til ungdomsuddannelser den 1. marts, samt alternativt orienteringsfristen til Ungdomsuddannelsesvejlederne i februar, hvis eleven ikke går direkte videre til en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

Vi planlægger vejledningsaktiviteter individuelt for hver elev , og der opstilles mål med relevans i forhold til fremtidsplaner, ligesom der løbende evalueres på disse mål.

Timing

Vejledningen finder som minimum sted i forbindelse med statusmøder. 

I praksis finder vejledning på Struer Fri Fagskole sted døgnet rundt – når det er relevant, hvilket er en stor fordel, hvis elevens selvbillede ikke er godt i undervisningssituationer.

rammerne

Ved at af-formalisere rammerne for vejledning og bringe vejledningen ind på elevens hjemmebane, gerne midt i en situation, hvor eleven oplever succes, dannes rammerne for en konstruktiv og udviklende samtale, hvor eleven over tid tør definere et mål for eget voksenliv.

Vi følger dig hele vejen

Alle større vejledningsaktiviteter evalueres enkeltvis. Holdundervisningen evalueres løbende. Evalueringer foregår såvel på skrift som på tale. 

Vejledningen på Struer Fri Fagskole fortsætter i de tilfælde, hvor der er behov og opbakning til det, helt frem til eleven er veletableret på sin nye uddannelse.

Kommer du til åbent hus?

D. 27. september 2020 fra 11-15
arrangementet er for alle interesserede