Undervisere

Rasmus Hansen

Anita Bak

Bruno Sønderskov Thomsen

Helle Petersen

Winnie Nielsen

Berit dahl

Lone Madsbjerg

Allan Damgaard

Marianne Andersen

Casper Lystbæk Morell

Michelle Therp

Per Sørensen

Peter Thygesen

Liv Hasselbalch Kristensen

Bo StrAnge Hansen

Sofie Meinertz Schurmann Hansen

Ib poulsen

Thor Heie

Palle isaksen

Britt Fage

 
BLIV KLOGERE PÅ HVAD DU SKAL EFTER FOLKESKOLEN
En fed weekend, hvor du lærer at arbejde med praktiske opgaver.
For alle i 8.-10. kl.
Alle aktiviteter + kost og logi er gratis