Samarbejdspartnere

På Struer Fri Fagskole har vi forskellige lokale samarbejdspartnere, som vi er rigtig glade for. 

Vi arbejder med flere håndværksmestre, restauranter og andre typer virksomheder, der tager vores elever i praktik, og som dermed bistår os med den praksisnære undervisning.  Se mere om hvordan i vores praktikværtfolder her.

Andre virksomheder bidrager med et sponsorat – det kan være i form af direkte bidrag. støtte  til arrangementer, brugte maskiner eller værktøjer, opgaver til eleverne, eller på anden vis stiller deres kompetencer til rådighed.

Vi takker for Donation fra Færchfonden til renovering af Poul Gernes gavludsmykning på vores hal. 

Vi takker for donation fra Færch Fonden til tagrenovering og opbygning af nye værelser.

Vi glæder os over alle bidrag, der gør vores skole til noget helt særligt, og derfor vil vi gerne hjælpe til med at profilere vores samarbejdspartnere, når det giver mening. Vi kan altid bruge flere, så er du interesseret i at være med som samarbejdspartner, så tag kontakt til vores administration.