valgfag

På Struer Fri Fagskole tilbyder vi mange forskellige valgfag og giver eleverne mulighed for at dyrke eksisterende interesser og finde nye, som de kan dyrke i fritiden.

Valgfagene bidrager desuden til elevernes dannelse når de indgår i interessefællesskaber på og uden for skolen.

Udbuddet af valgfag udvikles løbende og varierer med årstiderne.

Dyrk interessen

Lige nu tilbyder vi:
· Golf
· Musik
· Vandreklub
· Fitness
· E-sport
· Skydning
· Svømning
· Mountainbike (forventes forår 21’)