hvad er en fri fagskole?

150910_SPP_1749
SOSU-scaled

Struer Fri Fagskole er en kostskole med fokus på undervisnings- og samværstilbud for de 16-19 årige. 

Vi er en del af et større skolenetværk  – Foreningen af Frie Fagskoler
og er selvejende med egen bestyrelse og kan rumme ca. 40 årselever.

Vi tager udgangspunkt i elevernes interesser, og gennem praktiske og erhvervsrettede
linjefag gør eleverne afklaret i forhold til deres fremtidige uddannelsesretning.

Med faglighed i praksis flytter vi undervisning og teori ud i værkstederne.
Vi skaber dygtige lærlinge med det praktiske som omdrejningspunkt
og har altid de unges uddannelses- og jobmuligheder for øje. 

Et ophold på Struer Fri Fagskole omfatter ikke kun undervisning men også
samvær, fællesskab, dannelse og livsoplysning. 

150908_SPP_0456