Sådan er vi sammen

Når vi er mange der bor tæt og går i skole sammen, er det vigtigt at vi alle hjælper med at skabet det gode fællesskab.

Det gør vi bl.a. ved at bruge vores sunde fornuft, være hensynsfulde og ved at deltage i aktiviteterne.

Læs vores holdning til hvordan vi er sammen her

Det er vigtigt, at du

· Bruger din sunde fornuft og optræder hensynsfuldt

· V
iser god vilje til at samarbejde og møder til tiden

· Deltager i skolens aktiviteter og passer dine praktiske opgaver

· Passer på dine egne, andres og skolens ting

· Bruger en god omgangstone – vi tolererer ikke mobning

DE PRAKTISKE TING I HVERDAGEN

Der skal være ryddeligt på værelset, badeværelset og i gangen.

Der er mødepligt til morgenmad, middagsmad ,aftensmad samt eftermiddags café. Der er desuden serveringer formiddag og sen aften.

Du kan læse mere her

Lidt flere PRAKTISk TING

· Er du syg, skal du opholde dig på dit værelse
· Når du forlader skolen, skal dette meddeles til vagtlæreren
· Der er lektie/stilletime hver dag mellem kl. 19.00 og 20.00. 
  Her skal du være på dit værelse og ikke forstyrre andre
· Du skal være på egen bo enhed kl. 22.00, og på værelset kl. 22.30
· Musik må ikke forstyrre andre og slukkes senest kl. 23.00

Gæster

· Hvis du skal have gæster, skal det aftales på forhånd med vagtlæreren. 
· Gæster må være i huset mellem kl. 20.00 og 21.30 iflg. aftale med vagtlæreren. 
· Ankomst meldes til vagtlæreren, gæsterne præsenteres for vagten

Weekend

· Udrejse i ferier og weekends skrives på lister inden tirsdag aften. 
· Ved udrejse til andre steder end hjemmet, skal skolen have både forældre og værtshjemmets tilladelse
· Weekenden starter fredag eftermiddag og slutter søndag mellem kl. 19.00 – 21.00. 
· Hjemrejse gælder hele weekenden, eller der laves aftale med vagten

Andet

Brug af mobiltelefon i undervisningen aftales med din lærer
Din mobiltelefon skal være slukket i forbindelse med måltider og fællesarrangementer og skal blive på værelset eller i lommen. 

Medicin afleveres og opbevares i aflåst skab

Vi henviser til at chips, sodavand, slik o. lign. ikke nydes på fællesarealerne – og kun på værelserne i moderate mængder

Energidrikke samt McDonalds af enhver art må ikke forefindes på skolen.