3 gode grundregler

· Alkohol og rusmidler er ikke tilladt
· Kærestepar skal udvise hensyn
· Omgangsformen skal være god, vi tolererer ikke mobning

Det er vigtigt, at du

· bruger din sunde fornuft
· o
ptræder hensynsfuldt
· v
iser god vilje til at samarbejde
· m
øder til tiden
· d
eltager aktivt i timerne
· passer det praktiske arbejde omhyggeligt
· passer på skolens og dine egne ting

…og så må du selvfølgelig ikke ryge på skolens område

DE PRAKTISKE TING I HVERDAGEN

Der skal være ryddeligt på værelset, badeværelset og i gangen.

Der er mødepligt til morgenmad, middagsmad ,aftensmad samt eftermiddags café. Der er desuden serveringer formiddag og sen aften.

Lidt flere PRAKTISk TING

· Er du syg, skal du opholde dig på dit værelse
· Når du forlader skolen, skal dette meddeles til vagtlæreren
· Der er lektie/stilletime hver dag mellem kl. 19.00 og 20.00. 
  Her skal du være på dit værelse og ikke forstyrre andre
· Du skal være på egen bo enhed kl. 22.00, og på værelset kl. 22.30
· Musik må ikke forstyrre andre og slukkes senest kl. 23.00

Gæster

· Hvis du skal have gæster, skal det aftales på forhånd med vagtlæreren. 
· Gæster må være i huset mellem kl. 20.00 og 21.30 iflg. aftale med vagtlæreren. 
· Ankomst meldes til vagtlæreren, gæsterne præsenteres for vagten

Weekend

· Udrejse i ferier og weekends skrives på lister inden tirsdag aften. 
· Ved udrejse til andre steder end hjemmet, skal skolen have både forældre og værtshjemmets tilladelse
· Weekenden starter fredag eftermiddag og slutter søndag mellem kl. 19.00 – 21.00. 
· Hjemrejse gælder hele weekenden, eller der laves aftale med vagten

Andet

Brug af mobiltelefon i undervisningen aftales med din lærer
Din mobiltelefon skal være slukket i forbindelse med måltider og fællesarrangementer og skal blive på værelset eller i lommen. 

Medicin afleveres og opbevares i aflåst skab

Vi henviser til at chips, sodavand, slik o. lign. ikke nydes på fællesarealerne – og kun på værelserne i moderate mængder

Energidrikke samt McDonalds af enhver art må ikke forefindes på skolen.