Den Fri Fagskole udvider

På Struer Fri fagskole ser vi snart frem til det nye skoleår, og med det kommer også nye elever – Denne gang et større hold end før.
Vi har oplevet en stigende interesse for fagskolen, og den særlige undervisnings- og skoleform som vi kan tilbyde”, udtaler Afdelingsleder Rasmus Hansen.  Det betyder at fagskolen har måtte gå i tænkeboks for at sikre flere elever en plads efter ferien, og løsningen er netop kommet på plads.

Alt optaget?

Struer fri fagskole har normalt ca. 40 elever og har værelser både i hovedbygningen, som tidligere var husholdningsskole, i og nyere fløje som er kommet til med tiden. Alle værelserne blev dog booket op her i foråret, og med flere elever på venteliste, skulle der findes en vej.

Om den øgede søgningen til skolen udtaler Rasmus Hansen ”Fordi vi er blevet tydeligere på vores erhvervslinjer, oplever vi at flere for øjnene op for os”.
Ideen bag udvidelsen er at flere elever kan vi skabe mere dynamik i kostskolelivet og gør det muligt at tilbyde flere aktiviteter som fx E-sport og golf.

Som kombinationsskole var værelserne på Højskolen da også med i overvejelserne, men også her er plads en mangelvare. Derfor måtte der en anden løsningsmodel på banen og Fagskolen har netop fået dispensation fra kommunen til at opstille midlertidige beboelsesmoduler og indrette elevværelser i dem.

Ideen kommer efter et renoveringsprojekt i efteråret hvor nogle af eleverne blev midlertidigt genhuset. Det viste sig at være en udmærket løsning, mens fagskolen arbejder på mere permanente løsninger.
De midlertidige beboelsesmoduler er en afprøvet ide som fungerede for eleverne og som fysisk kan placeres sådan at sammenhængskraften og kostskolelivet fastholdes.

Selvom der var knaster på vejen, var det vigtigt for fagskolen at fastholde enkeltværelser til alle eleverne, simpelthen fordi det er vigtigt for eleverne med deres eget sted i en hverdag med faglige og sociale fællesskaber.

Praktisk kostskole

Interessen for den frie fagskole bunder i den særlige plads som skoleformen har i uddannelseslandsskabet. Man kan kalde os for erhvervslivets kostskole – Vi har plads til forskellighed og læring handler om både det faglige, personlige og sociale.

Meget af undervisningen finder sted i værkstederne hvor kompetencerne udvikles i praksis, og der samarbejdes med både det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner for at sikre en virkelighedsnær hverdag.

Den praksisorienterede tilgang er et fast holdepunkt for Struer Fri fag- og Højskole, der fejrer sit 65-års jubilæum til november. Gennem tiden har skolen udviklet og tilpasset sig, men har holdt fokus på vigtigheden af den praktisk og sunde tilgang til dannelse og uddannelse.

Læs omtale her