Stor håndsrækning til Frie Fagskoler fra regeringen

Regeringen har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne valgt at støtte de frie fagskoler med et ekstraordinært tilskud på 10,1 mio. kr. Pengene gives som et engangstilskud og skal gå til at løfte kvaliteten i de frie fagskolers tilbud, herunder styrke indsatsen for at forberede elever til erhvervsuddannelser, opgradering af faglokaler samt videreudvikling af praksis- og anvendelsesorienterede undervisningsformer. Beslutningen vækker glæde hos leder af Struer Fri Fagskole, Else Marie Markvorsen, der ser tilskuddet som en klar anerkendelse af Frie Fagskolers arbejde med praktisk interesserede unge: ”Det er en vigtig anerkendelse af skolernes arbejde og ikke mindst frie fagskolers ambitioner om at løfte den praktiske og erhvervsrettede dagsorden”, siger formanden for foreningen af Frie Fagskoler Toni Hessner. På Struer Fri Fagskole går tilskuddet helt konkret, at der nu kan investeres i nye værkstedsfaciliteter, som der ellers ikke har været råd til siden de voldsomme driftsbesparelser fra 2016 og frem, fortæller Else Marie Markvorsen. “Tilskuddet er en vigtig løftestang for den praktiske undervisning på skolen, da vi nu endelig har mulighed for at kunne foretage de nødvendige investeringer i en forbedring af vores værkstedsfaciliteter. Så det ser jeg som et klart signal om at politikerne prioriterer vores arbejde med alle de unge, der har gavn af et praktisk og erhvervsrettet kostskolealternativ” Frie fagskoler er erhvervsrettede kostskoler med et særligt lovkrav om undervisning i praktiske og erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af undervisningen. Skolernes to centrale tilbud er EUDforberedende kurser og 10. klasse for praktisk interesserede unge.