Ny forstander til august

Struer Fri Fag- og Højskole skal have ny leder, idet forstander Else Marie Markvorsen har valgt at trække sig tilbage og overlade jobbet til nye kræfter.

62- årige Else Marie Markvorsen stopper som forstander på et tidspunkt, hvor Struer Fri Fag- og Højskole er inde i en yderst positiv udvikling.

Efter 19 år som leder fratræder forstander Else Marie Markvorsen med udgangen af dette skoleår for at give plads til nye kræfter, der vil fortsætte skolens positive udvikling.

Det sker i god forståelse med skolens bestyrelse, som lige efter nytår går i gang med at søge en ny forstander, som har lyst til at stå i spidsen for at videreudvikle en skole, der har stærke rødder i lokalsamfundet og samtidig er inde i en yderst positiv udvikling.

Else Marie Markvorsen, der tiltrådte stillingen 1. august 2002, er i år fyldt 62, og for hende er det et godt tidspunkt at give stafetten videre.

”Jeg er bestemt ikke kørt træt i jobbet. Det er noget af det mest privilegerede arbejde, man kan have, nemlig at være med til at give mennesker ballast for at kunne udvikle sig både fagligt og menneskeligt”.

Men netop et sådant job kræver også mange ressourcer, og jeg vil hellere stoppe nu og give plads til nye måder at gribe tingene an på frem for at blive på posten, til jeg mister engagementet.

Struer Fri Fag og Højskole er i en positiv udvikling med stort fokus på bæredygtighed og vi har fået økonomisk luft til at renovere skolens bygninger, med flere miljøvenlige tiltag og udbygge skolen i foråret 22. Vi har det største elevhold i mange år, og for skolens skyld er det vigtigt, at den positive udvikling fastholdes, tilføjer hun.

Skolen har dygtige og engagerede afdelingsledere og medarbejdere, vi har udviklet en stærk organisation. Det er med stor stolthed, at jeg giver stafetten videre.

 Vi har en Fri Fag- og Højskole med et stort udviklingspotentiale for en person, der kan se sig selv i en spændende dannelsesmæssig proces og arbejde med folkelig oplysning. På den Fri Fagskole specialiserer eleverne sig inden for forskellige erhvervsområder og på højskolen arbejder vi med sundhed og livsstil. På begge skoler arbejder vi med fællesskaber, mangfoldighed, dannelse og livsoplysning.

Struer Fri Fag- og Højskole er en aktiv del af lokalsamfundet, og Else Marie Markvorsen har i sin tid som forstander opbygget mange samarbejdsrelationer både i og uden for skoleverdenen.

Else Marie Markvorsen er uddannet økonoma og vejleder. Hendes karriere på skolen er lang. Blev uddannet køkkenassistent på skolen i 1982, blev ansat som faglærer i 1987 og har de sidste 19 år været forstander for skolen, som blev kombineret Fri Fag og Højskole i 2018.

 – Jeg er ikke afklaret med, hvad jeg skal lave efter sommerferien, men jeg tror, der stadig ligger spændende udfordringer forude og håber på at få en række gode arbejdsår endnu.

Bestyrelsen på Struer Fri Fag og Højskole takker Else Marie Markvorsen for det store engagement og de mange ressourcer, hun har lagt i arbejdet som forstander gennem tiden.

Else Marie har været en mester i at se mulighederne for både elever, kursister og medarbejdere på stedet – Samtidig har hendes talent for netværksdannelse og strategisk ledelse givet Struer Fri Fag og Højskole en plads på landkortet, som ikke er til at overse. Der er vækst på såvel Fag som Højskole, og ressourcerne bliver brugt på meningsfulde aktiviteter.

Bestyrelsen giver Else Marie Markvorsen de bedste anbefalinger i hendes kommende arbejdsliv.

Nærmere oplysninger fås hos forstander Else Marie Markvorsen telefon 20804860, eller bestyrelsesformand Anne Lis Voss, Telefon 61792924